Privatlivsnotits Nordisk Film Rundvisning

1 Introduktion

1.1 Nordisk Film behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (”Privatlivsnotits”).

 

2 Dataansvarlig

2.1 Nordisk Film A/S (CVR-nr. 52145015) er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål: 

(a) For at håndtere din booking, herunder ændringer til denne.

3.2 Vores grundlag for behandling er: 

(a) Behandlingen er nødvendig for, at vi kan kontakte dig, hvis der sker ændringer i forhold til din booking hos Nordisk Film 

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger i vores system ét år fra datoen for din booking.

 

4 Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 8 nedenfor. 

4.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 8 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

4.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. 

 

5 Overførsel af personoplysninger

5.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

5.3 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

5.4 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

 

6 Kategorier af personoplysninger

6.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a) Kontaktinformation, herunder navn, adresse, telefon-/mobil-nummer og e-mailadresse.

 

7 Hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra

7.1 De oplysninger, som vi behandler om dig stammer fra:

(a) De oplysninger som du selv har givet os ifm. din henvendelse.

 

8 Kontaktoplysninger

8.1 Såfremt du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til: 

Nordisk Film A/S

Mosedalvej 14-16

2500 Valby

rundvisning@nordiskfilm.com 

CVR-nr. 52145015